Интереси и компетентности

Софтуерно инженерство

Програмиране

Администриране на бази данни

Уеб-дизайн и предпечатна подготовка

Онлайн маркетинг

Управление на проекти и процеси

Системно администриране - Windows

Системно администриране - UNIX

Проектиране и администриране на мрежи

Електронно обучение

Други лични умения