english

владислав денишев

консултиране. опит, който мога да споделя.
връзки. хора и места, които смятам за ценни.
cv. постиженията в моя живот досега.
контакт. как да се свържете с мен.