Професионален опит

09.1997 – сега
НИЛ "Технологии за еОбучение", ТУ-София
- Системна и мрежова администрация
- Поддръжка на интернет сървъри (DNS, mail, web)
- Проектиране и реализация на уеб-базирани информационни системи (архитектура за електронно обучение, портал)
- Уеб-дизайн
- Предпечатна подготовка
- Създаване на мултимедийни материали
- Обработка на цифрово аудио/видео
- Изготвяне на спецификации за нова техника
04.2001 – 12.2007
Институт за Международно Сътрудничество към Сдружението на Германските Народни Университети (ИМС/СГНУ)
DVV International (IIZ/DVV)
проектен офис София / регионален офис за югоизточна Европа

- Системна и мрежова администрация
- Поддръжка на интернет сървъри (DNS, mail, web)
- Уеб-дизайн
- Предпечатна подготовка
- Подготовка и техническа поддръжка на семинари и конференции
- Изготвяне на спецификации за нова техника
01.2002 – 04.2006
Microsoft Student Partner Program, ТУ-София
- Студент-консултант на Microsoft България за програмата MSDN Academic Alliance, Факултет Електронна Техника и Технологии
04.2000 – 10.2005
Интернет Център "Гарибалди"
- Консултантски услуги по Информационни Технологии
- Обучение по ИТ