Наука и технологии

ZDNet
Tech News, Blogs and White Papers for IT Professionals.
[https://www.zdnet.com]

c|net
Tech product reviews for cell phones, computers, MP3 players.
[https://www.cnet.com]

The Register
Sci/Tech News for the World.
[https://www.theregister.co.uk]

Slashdot
News for nerds, stuff that matters.
[https://slashdot.org]

Whatis
Дефинициите на нещата... Е, на техническите неща.
[https://www.whatis.com]

How Stuff Works
Сайт, описващ как работят нещата... На достъпен език са описани най-различни уреди, технологии и явления, подредени прегледно в категории. Тук можете да намерите информация за устройството на стотици заобикалящи ни неща.
[https://www.howstuffworks.com]